Roslagsmuseet

Gå till innehållet

Huvudmeny

Styrelsen informerar

Vi är stiftelsestyrelsen
Tillsatta av kommunen:
Berit Jansson, ordförande
Per-Åke Jeansson, vice ordförande
Mats Wedberg, ersättare
Lennart Rohdin, ordinarie ledamot
Sören Karlsson, ordinarie ledamot
Eva Eriksson, ersättare
Tillsatta av Fornminnesföreningen:
Anders Thornström, ordinarie ledamot
Hans Landberg, ersättare

Ann Olsén Ehrnstén, intendent och tf museichef

Barbro Johansson, ordförande i Roslagsmuseets Vänner, har observationsplats i styrelsen

Kontakta oss
info@roslagsmuseet.se

 

Aktuellt:

Nu har Faktoriet fått tillbaka sin ursprungliga fasad i en första etapp och vi står inför nästa. Det innebär en spännande uppgift att skapa rum för en offentlig verksamhet på ett skonsamt sätt i kombination med bevarande av de kulturhistoriska värdena samt formulera innehållet i detalj för den färdiga byggnaden.

Genom en genomskinlig glasfasad kan man se hela Faktoriet. Tak, kupa och fasad är orörda bakom tillbyggnaden. Att bygga en invändig hiss och trappa som uppfyller dagens krav på tillgänglighet innebär större ingrepp på fastigheten då man bl a måste ta upp öppningar i golv och bjälklag och bygga brandväggar. Något som alltid är riskabelt i en byggnad som är över 250 år gammal.

Vi ser även förslaget som en tillgång. En enkel anspråkslös geometrisk form tar inte uppmärksamhet från den historiska byggnaden.  Under den mörka årstiden skapas en välkomnande ljus lykta som inbjuder invånarna att komma in.
 
Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn