Roslagsmuseet

Gå till innehållet

Huvudmeny

Visionen

Byggnaden
Gevärsfaktoriet är en av Norrtälje stads äldsta bevarade byggnader. Den är unik både genom sin kultur- och industrihistoriska betydelse och genom sitt stora lokalhistoriska värde. Gevärsfaktoriet är i dag en symbolbyggnad för Norrtälje - det enda återstående minnet från den vapenindustri som mer än något annat var orsak till stadens uppkomst.
Läget
Gevärsfaktoriet ligger centralt i stadskärnan i direkt anslutning till bussterminalen. Byggnaden och den omgivande miljön kan redan i dag fungera som en entré till staden.  Det finns planer på att få bort biltrafiken från Hantverkargatan och flytta busstationen längre västerut på terminalområdet. Då kommer Gevärsfaktoriet i än högre grad att bli den naturliga entrén till staden och en idealisk plats att välkomna turister och besökare.
Användningen
Gevärsfaktoriet och Faktoriparken mot ån är en stadsmiljö av ojämförligt högt värde och måste garanteras en användning som i så stor utsträckning som möjligt gör den tillgänglig för allmänheten. Här är den idealiska platsen att möta tillfälliga besökare och turister. Här är också den idealiska platsen att berätta om staden och dess historia. Här finns utrymme för både en turistbyrå och en kulturinstitution/museum som arrangerar egna eller andras kulturevenemang och utställningar.  
Visionen
Om två år är Gevärsfaktoriet tillsammans med parken och den Zettersténska villan en själklar och naturlig entré till staden Norrtälje. Här finns turistinformation som berättar om vad som händer i staden och i Roslagen. Tack vare läget vid parken och ån har man börjat med cykel- och kanotuthyrning. Via turistbyrån leds besökaren vidare till kommunens besöksmål.
Här finns också museet med en basutställning som ställer frågan: Varför Norrtälje? Var det en slump att staden grundades samma år som kungen införde tull på allt som såldes på torget? Vad hände egentligen 1719? och varför är 1844 ett så viktigt årtal i stadens historia? Hur hänger historien och framtiden ihop? Vad kan vi dra lärdom av?
Museet ordnar också tillfälliga utställningar både i Gevärsfaktoriet och i utställningslokalerna vid Galles gränd. I parken ordnas olika aktiviteter: konstutställningar, teater och praktiskt hantverk. Kom till museet och prova smide! Kom och prova på att tvätta och byka på gammalt sätt! Där finns också ett café som är så bra att det blivit ett besöksmål i sig.
Genom att utnyttja de förutsättningar som finns kan Gevärsfaktoriet tillsammans med Zettersténska villan och Faktoriparken bli ett nav för kulturen och ett av Norrtäljes främsta besöksmål.

 
Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn