Uppdaterad 2023-02-25
Roslagsmuseet förvaltas av en stiftelse och omfattar Gevärsfaktoriet, Zettersténska gården, Hjertqvistska huset och resterna av  parken som omgärdas av dessa hus. Dessutom förvaltar stiftelsen väderkvarnen i Furusund.

Stiftelsen bildades 1972 och stiftarna är idag Norrtälje kommun och Roslagens Fornminnes- och hembygdsförening.

Gevärsfaktoriet är stängt för restaurering sedan 2008 men i de övriga husen och i parken pågår många aktiviteter året om. Se under Kalender!

Bilden till vänster visar hur faktoribyggnaden ursprungligen såg ut före restaureringen 1972.

Tavlan finns i Zettersténska gården. Bilden ovan  visar hur byggnaden ser ut idag.