Vi är stiftelsestyrelsen
Tillsatta av kommunen:
Berit Jansson, ordförande
Per-Åke Jeansson, vice ordförande
Dennis Ekström, ordinarie ledamot
Elisabeth Lewerentz, ordinarie ledamot
Andreas Hofbauer, ersättare
Per Börjesson, ersättare
Tillsatta av Fornminnesföreningen:
Hans Landberg, ordinarie ledamot
Leif Gratner, ersättare

Roslagsmuseets Vänner och Kultur- och Fritidsförvaltningen har observationsplatser i styrelsen

Stiftelsen påbörjar nu första etappen i en omfattande restaurering av kvarnen i Furusund.

Till att börja med görs en byggnadsantikvarisk genomgång.

Den totala tiden för restaureringen är beräknad till två år. Restaureringen genomförs av fastighetsägaren Stiftelsen Roslagsmuseet med bidragsstöd från Länsstyrelsen i Stockholm och Norrtälje kommun.⁠
På plats var Rolf Hammarskiöld byggnadsantikvarie, Ola Lundquist teknisk konsult Bygg och Kulturteknik som fått uppdraget att restaurera kvarnen, Stiftelsen Roslagsmuseets styrelsemedlemmar Berit Jansson, Per-Åke Jeansson, Elisabeth Lewerentz, Leif Gratner samt Ylva Telldahl från Norrtälje museer.