Roslagens fornminnes- och hembygdsförening grundades 1918 och är en av Roslagsmuséets stiftare.

Kontakt
roslagensfornminne@gmail.com
Fornminnesföreningens hemsida hittar du