Roslagsmuséets vänner,   

ideell opolitisk vänförening till stöd för Roslagsmuseet.

Styrelsen består av

Iréne Dahlqvist, ordförande

dahlqvistirene@hotmail.comMarita Jeansson, kassör
marita.jeansson@telia.com

Gunnel Brink Holm, sekreterare
gunnel.brink.holm@outlook.com


Vännerna finns på Facebook

Vill du bli medlem?
Sätt in  årsavgiften 50 kr på bg  593-8295 och ange namn och mailadress.